Shop Online
Duyên Hồ Snack - Bánh Tráng Chấm & Ăn Vặt - Shop Online
L87 Cư Xá Phú Lâm A, P. 12, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 20:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0