Shop Online -Chi nhánh
Eat More Salad - Shop Online - Cách Mạng Tháng 8
Tầng 1, Tầng 1, 385B Cách Mạng Tháng 8, P. 13, Quận 10, TP. HCM
35,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0