Shop Online -Chi nhánh

Eat More Salad - Shop Online - Hoàng Dư Khương

Tầng 1, 14/25A Hoàng Dư Khương, P. 12, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0