Eats & Treats - Sinh Tố & Trái Cây
Café/Dessert

Eats & Treats - Sinh Tố & Trái Cây

RS6 - SH13 Chung Cư Richstar 2, 239 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0