Efruit - Trái Cây Tươi Tự Nhiên - Sky Center
Café/Dessert -Chi nhánh
Efruit - Trái Cây Tươi Tự Nhiên - Sky Center
BH5, Sky Center, 5B Phố Quang, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 27,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0