EMC Coffee - Cộng Hòa
Món Việt -Chi nhánh
EMC Coffee - Cộng Hòa
18A Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0