EMC Coffee - Thoại Ngọc Hầu
Café/Dessert -Chi nhánh
EMC Coffee - Thoại Ngọc Hầu
19 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
18,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0