Express Laundry - Giặt Sấy Nhanh - Hoàng Hoa Thám
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Express Laundry - Giặt Sấy Nhanh - Hoàng Hoa Thám
83 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
09:00 - 20:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0