Express Laundry - Giặt Sấy Nhanh - Nguyễn Thiệt Thuật
Shop/Cửa hàng, Giặt ủi -Chi nhánh
Express Laundry - Giặt Sấy Nhanh - Nguyễn Thiệt Thuật
141 Nguyễn Thiện Thuật, P. 1 , Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0