Farmer's Garden Coffee
Café/Dessert

Farmer's Garden Coffee

Tầng 3, Tầng 3, 496 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Quận 3, TP. HCM
35,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0