Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Farmers' Market - Nguyễn Thị Minh Khai

496 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 2, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0