Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Farmers' Market - Nguyễn Thị Thập
486 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
20,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0