Fingerprint - Bánh Mì Chay - Cách Mạng Tháng 8
Ăn chay -Chi nhánh
Fingerprint - Bánh Mì Chay - Cách Mạng Tháng 8
949 Cách Mạng Tháng 8, P. 7, Tân Bình, TP. HCM
07:00 - 19:00
15,000 - 17,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0