Five Star Vietnam - Hữu Nghị
Quán ăn -Chi nhánh

Five Star Vietnam - Hữu Nghị

86 Hữu Nghị, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0