Café/Dessert

Flat White Coffee, Teas & Cakes

274 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
20,000 - 47,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0