Flyfood - Quảng Bá Ẩm Thực Truyền Thống Việt Nam
Shop Online -Chi nhánh

Flyfood - Quảng Bá Ẩm Thực Truyền Thống Việt Nam

7/3 Hồ Biểu Chánh, P. 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 19:00
200,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0