Food House - Vua Lẩu Thái - Nguyễn Kiệm
Nhà hàng -Chi nhánh

Food House - Vua Lẩu Thái - Nguyễn Kiệm

800 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP. HCM
30,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0