Foodbike - Giao Thức Ăn Đêm
Shop Online
Foodbike - Giao Thức Ăn Đêm
18/27 Trần Quang Diệu, Quận 3, TP. HCM
00:00 - 01:55 | 18:00 - 23:59
18,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0