For U - Spaghetti Box And Tea
Café/Dessert, Quán ăn

For U - Spaghetti Box And Tea

31/43 Ung Văn Khiêm, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 32,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0