Fruits Box - Thế Giới Ăn Vặt
Café/Dessert
Fruits Box - Thế Giới Ăn Vặt
501B Kênh Tân Hoá, P. Hoà Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0