G Kitchen - Cây Keo
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

G Kitchen - Cây Keo

78 Cây Keo, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0