G Kitchen - Tân Hòa Đông
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

G Kitchen - Tân Hòa Đông

229A-229B Tân Hòa Đông, P. 14, Quận 6, TP. HCM
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0