G Kitchen - Xóm Đất*
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
G Kitchen - Xóm Đất*
83 Xóm Đất, P. 8, Quận 11, TP. HCM
08:00 - 20:00
3,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0