Shop Online
Gà Delichi - Gà Mắm Nhĩ, Gà Bó Xôi, Bồ Câu Quay
117/3 Vườn Chuối, P. 4, Quận 3, TP. HCM
09:00 - 22:00
25,000 - 158,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0