Gà Rán Yo!Chicken - Đông Bắc
Quán ăn -Chi nhánh

Gà Rán Yo!Chicken - Đông Bắc

73 Đông Bắc, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM
10,000 - 79,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0