Galaxy Cinema - Tân Bình
Rạp chiếu phim -Chi nhánh

Galaxy Cinema - Tân Bình

246 Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
45,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0