Gạo Cô Tấm
Shop/Cửa hàng
Gạo Cô Tấm
294 Cao Thắng, P. 12 (Cửa Hàng Global Art), Quận 10, TP. HCM
18,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0