Gem Tea - Coffee & Juice
Café/Dessert

Gem Tea - Coffee & Juice

1068 Trường Sa, P. 12, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0