Genki Sushi - Take Away & Delivery
Shop Online
Genki Sushi - Take Away & Delivery
928 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. HCM
30,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0