Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore
Nhà hàng
Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore
35 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
200,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0