Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore - Đông Du
Nhà hàng -Chi nhánh

Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore - Đông Du

35 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
200,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0