Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore
Nhà hàng
Geylang Lor 9 - Cháo Ếch Singapore
35 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
00:00 - 03:00 | 11:00 - 23:55
200,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0