Gia Hân Coffee - Võ Liêm Sơn
Café/Dessert
Gia Hân Coffee - Võ Liêm Sơn
108 Võ Liêm Sơn, P. 4, Quận 8, TP. HCM
12,000 - 30,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0