Gia Hân Coffee - Võ Liêm Sơn
Món Việt
Gia Hân Coffee - Võ Liêm Sơn
108 Võ Liêm Sơn, P. 4, Quận 8, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
12,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0