Giao Cafe - Đường Số 5
Café/Dessert -Chi nhánh
Giao Cafe - Đường Số 5
5 Đường Số 5, Thủ Đức, TP. HCM
06:00 - 21:00
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0