Giặt & Sấy 251
Shop/Cửa hàng
Giặt & Sấy 251
251/9 Lê Quang Định, P. 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,040đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,040đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0