Giặt Sấy Bình Minh - Hưng Phú
Giặt ủi
Giặt Sấy Bình Minh - Hưng Phú
663 Hưng Phú, P. 9, Quận 8, TP. HCM
1lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0