Giặt Sấy Chà Tay - Bear
Giặt Sấy Chà Tay - Bear
99 Đường Số 27, P. 6 , Gò Vấp, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
06:00 - 20:00
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0