Giặt Sấy Chibi Laundromat
Giặt ủi
Giặt Sấy Chibi Laundromat
26/17 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0