Giặt Sấy Family
Shop/Cửa hàng
Giặt Sấy Family
433 Đoàn Văn Bơ, P. 13, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 20:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0