Giặt Sấy Gia Trang - Nguyễn Thị Tần
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Giặt Sấy Gia Trang - Nguyễn Thị Tần
125/184 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Quận 8, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
09:00 - 20:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0