Giặt Sấy Home Laundry
Giặt ủi
Giặt Sấy Home Laundry
39 Nguyễn Hiền, P. 4, Quận 3, TP. HCM
09:00 - 20:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0