Giặt Sấy Home Laundry
Giặt ủi

Giặt Sấy Home Laundry

39 Nguyễn Hiền, P. 4, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0