Giặt Sấy Lài
Shop/Cửa hàng

Giặt Sấy Lài

95/29 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
15,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0