Giặt Sấy Lấy Liền - An Dương Vương
Giặt ủi
Giặt Sấy Lấy Liền - An Dương Vương
12A An Dương Vương, P. 16, Quận 8, TP. HCM
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,400đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,400đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0