Giặt Sấy Lấy Nhanh Mr Wash - Hoàng Hoa Thám
Giặt ủi -Chi nhánh
Giặt Sấy Lấy Nhanh Mr Wash - Hoàng Hoa Thám
5 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
10,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,560đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,560đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0