Giặt Sấy Mr.D
Shop/Cửa hàng
Giặt Sấy Mr.D
37 Đường 19, P. Hiệp Bình Chánh , Thủ Đức, TP. HCM
09:00 - 20:00
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0