Giặt Sấy My Laundry - Bến Vân Đồn
Giặt Sấy My Laundry - Bến Vân Đồn
260 Bến Vân Đồn, P. 2, Quận 4, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 20:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0