Giặt Sấy Nhanh Đ&T
Shop/Cửa hàng
Giặt Sấy Nhanh Đ&T
341/24D Lạc Long Quân, P. 5, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0