Giặt Sấy Thông Minh - Tân Bình 24/7 Laundry
Giặt ủi -Chi nhánh

Giặt Sấy Thông Minh - Tân Bình 24/7 Laundry

48 Tự Lập, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
9lượt đánh giá từ Now
07:00 - 20:30
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0