Giặt Sấy Thông Minh - Tân Phú 24/7 Laundry
Giặt ủi -Chi nhánh

Giặt Sấy Thông Minh - Tân Phú 24/7 Laundry

195 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0