Giặt Sấy Tự Động Xanh - Làng Đại Học
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Giặt Sấy Tự Động Xanh - Làng Đại Học
6/1 Làng Đại Học Thủ Đức, KP6, P. Linh Trung (Gần Nhà Trọ Nguyễn Minh Hùng), Thủ Đức, TP. HCM
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0