Giặt Sấy Xanh - Cửa Hàng Giặt Sấy Thân Thiện - Vĩnh Viễn
Giặt ủi -Chi nhánh
Giặt Sấy Xanh - Cửa Hàng Giặt Sấy Thân Thiện - Vĩnh Viễn
237 Vĩnh Viễn, P. 4, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 19:30
3,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0