Giặt Ủi Mình Ơi - Cao Thắng Nối Dài
Giặt ủi -Chi nhánh
Giặt Ủi Mình Ơi - Cao Thắng Nối Dài
252/26 Cao Thắng Nối Dài, P. 12, Quận 10, TP. HCM
09:00 - 20:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,360đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,360đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0