Giặt Ủi Pro - Đồng Đen
Giặt ủi
Giặt Ủi Pro - Đồng Đen
118 Đồng Đen, P. 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
09:00 - 20:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0